Slices of Nova Scotia 2012© Kelly Mitchelmore 2000 - 2017.